Grå tagellav på björk

Grå tagellav på björk

Grå tagellav på björk

Dom flesta träden i beteshagen är rikligt dekorerade med grå tagellav, Bryoria capillaris. Att lavarna trivs så fint här är ett tecken på att luften är väldigt lite förorenad. Lavar är känsliga för luftföroreningar och trivs inte alls där luften har dålig kvalitet. Lavar består egentligen av två olika växter, en alg och en svamp som lever i symbios. Lavar har inga rötter och påverkar därför inte det den växer på. Den hängande tagellaven hittar man främst i gamla skogar och den fungerar både som bomaterial och skafferi åt småfåglar. Beteshagen är full av stora stenar, som varit allt för svåra att får bort och därför fått ligga kvar. De mindre stenarna har man tagit bort och byggt stenmurar av runt hagen. I hagen har man förmodligen inte odlat något utan den har använts som beteshage till djuren. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/500 s och f/5,6