I trollskogen

I trollskogen

I trollskogen

En bit från vägen mellan Norsesund och Gallvik står de grov granstammarna tätt bredvid varandra och det har inte funnits utrymme att utveckla några kraftigare grenar långt ner på stammarna. De nedersta grenarna på de kraftiga stammarna består bara av några tunna kala kvistar utan barr. På marken ligger en matta av grön och mjuk mossa och man förväntar sig nästan att någon sagofigur när som helst skall dyka upp bakom något träd eller titta upp ur det gröna mosstäcket. Det är så fantastisk fin mossa att man nästan skull tro att någon omsorgsfullt rullat ut ett lager av en grön heltäckningsmatta i naturen. Höstsolen letar sig här och där ner genom den täta skogen och lyser upp en stam här och en bit mossa där. Några ögonblick senare fallet ett lätt regn i solskenet. Här finns fler naturbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/2,8