Istället för Fåglaviks glasbruk

140608

Istället för Fåglaviks glasbruk

Allt vad som idag återstår av det forna glasbruket i Fåglavik är en förhöjning under vilket det som är kvar har begravts. Vid vägkanten står det också en informationstavla och några stenar från bruket, annars är det som bruket inte funnits. Idag täcks kullen av ett hav av eldblå lupiner, som verkar trivas på de gamla bruksområdet. Kanske fanns dom här innan bruket kom till och nu har dom återerövrat den mark som en gång kanske tillhörde dom. På andra sidan vägen kan man skönja några avlastningsramper i sten där man lossade torv från de intilliggande mossarna. Torven var från början det som var själva incitamentet för bruket då det gick åt stora mängder bränsle för att smälta råvaran till glaset. Här finns bilder från Fåglaviks glasbruk.

Canon 1D Mk IV ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/400 s och f/7,1