Närbild på maskros

Närbild på maskros

Närbild på maskros

När maskrosorna börjar blomma väcker det delade känslor. Dels är det en synnerligen livskraftigt ogräs, som många vill få bort från sina trädgårdar, men samtidigt är de få blommor som är så intimt förknippade med sommaren som just maskrosen. Stora hav av blommande maskrosor är mäktiga att se, om dom inte har hamnat på ett oönskat ställe. Maskrosen är en synnerligen kompetent växt när det gäller att föröka sig, den sprider sina frön med hjälp av vinden och förökar sig med sina rötter. Den överblommade maskrosen sprider lätt sina flygfrukter för vinden vilket ger upphov till mängder av nya maskrosor. Maskrosen är erkänt svår att utrota och har en enorm förmåga att skjuta nya rotskott. Den är en dock en utmärkt växt för honungsproducerande bin, som starkt uppskattar blommorna. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 100 f/2,8 Macro, 1/60 s och f/11