Nästa generation

Nästa generation

Nästa generation

Sporkapslarna på björnmossan lyser intensivt i kvällssolen där dom står i utkanten av skogen. I sporkapseln finns förstadiet till nästa generation björnmossa i form av sporer. Sporerna, kommer att bilda en förgrodd, som i sin tur kommer att utvecklas till antingen en han- eller honplanta av björnmossan. På honplantorna kommer det sedan att växa upp nya sporkapslar som i sin tur avger nya sporer. Mossor kräver stor luftfuktighet, de suger upp vatten direkt genom bladen och behöver därför varken rötter eller kärl. Här finns fler naturbilder.

 

 

Canon 1D Mk IV ISO 400 med EF 100 f/2,8 Macro, 1/250 s och f/5,6