Par i bockar

Par i bockar

Par i bockar

Ett par getabockar har slagit sig ner på gräsmattan framför ett av vattendragen i Nolhaga park och ligger lugnt och tillsynes filosoferandes över tillvaron. De böjda hornen pekar mot varandra och dom sammanfaller nästan till en enhet. Getter är idisslare och besläktade med får. I vild form förekommer getter i första hand i klippiga områden i Eurasien och norra Afrika. Getter har en förmåga att ta sig fram i de mesta klippiga och branta bergspartier. Honan kallas för get, hanen för bock eller getabock och ungen för kid eller killing. Både geten och bocken bär horn men bockens horn bildar ofta en stor bakåtlöpande båge. Bocken har också ofta hakskägg. Tamgeten tillhör ett av människans äldsta husdjur och anpassningen till människan påbörjades för minst 8000 år sedan. Här finns fler bilder på djur och natur.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/10