Rostig container

Rostig container

Rostig container

Den gula plåtcontainern har kanske sett sina bästa dagar men gör fortfarande nytta på ett förtjänstfullt sätt. Rosten har gått illa åt järnkonstruktionen och på sina stället har det skett genomrostning. Den gula färgen har till stora delar fått en rödtoning av rosten. Vatten och fukt tar med sig färgpigment från de öppna rostsåren och pigmentet avsätter sig i olika omfattning på de flesta plåtdelarna. På en del ställen har den röda färgen nästan helt tagit över och man skulle nästan kunna tro att containern var rödmålad där. Själv handtaget för att öppna containern har klarat sig förvånansvärt bra från rostangrepp. På många ställen reser sig också färgen i form av små bubblor, som ett tecken på att det pågår en process under det skyddande färglagret. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/60 s och f/3,2