Småbåtshamn i dimma

Småbåtshamn i dimma

Småbåtshamn i dimma

Dimman kom successivt smygande under eftermiddagen och det varma vädret under dagen med påföljande snösmältning kan säkert vara en bidragande orsak. Isen har smält nästan helt i vattnet vid Säveåns utlopp i Mjörn och vattenytan ligger nästan spegelblank. Träpålarna, som används för att förtöja båtarna under sommarhalvåret, sticker upp ur vattnet som mörka siluetter. De alltigenom olika pålarna speglar sig i det lugna vattnet och träpålarna blir diffusare ju längre ut dom står på grund av dimman. Området bortanför det yttersta pålen försvinner helt in i dimman. På andra sidan Säveån ligger bryggorna från Alfhem, som får en tryggare vinterförvaring här i Säveån. Ljuset får en tydlig blå karaktär i samband med att solen går ner. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/3,5