Ängskovall

Ängskovall

Ängskovall

Den gulavita Ängskovallen, Melampyrum pratense, blomman med sina klockliknande blomställningar och lansettliknande blad hittade jag längs en skogsstig i Västra Götaland och bilden är tagen i midsommartid 2011. Ångskovallens blommor sitter i bladvecken och är alla vända åt samma håll. Bilden är tagen med manuell exponering och med blixt direktmonterad på kameran med bibehållen blixtautomatik. Bländare 18 och 1/60 sekund gör att blomman exponeras korrekt medan bakgrunden inte får tillräckligt med ljus där den står skuggad från naturligt ljus på backen och därmed blir effektfullt mörk. Med hjälp av blixten och denna exponering står verkligen blomman ut från bakgrunden och blir närmast frilagd från bakgrunden. Här finns fler naturbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 400 med EF 100 f/2,8 Macro, 1/60 s och f/18