Spår av snö

Spår av snö

Spår av snö

Den gula halmstubben sticker upp ungefär femton centimeter ovanför marken och i vanliga fall syns inte hjulspåren efter bondens arbete så här tydligt. Trots de breda hjulen hos redskapen trycks halmen ner under hjulens tyngd och lägger sig ner. Spåren syns normalt inte så tydligt men snön framkallar tydligt vad som hänt tidigare och hur redskapen rörts sig över marken styrda av bondens säkra hand. I hjulspåren framträder snön bättre eftersom stubben inte döljer snön där. Hjulspåren bildar ett spännande mönster och återskapar framfarten av redskapen över marken. Kanske är det spåren efter tröskan eller spåren efter traktorn och det efterarbete som skett efter skörden vi nu ser. Spåren är dock förgängliga och till våren smälter snön och marken plöjs upp för framtida skördar. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/125 s och f/8,0