Svartvitt lamm

Svartvitt lamm

Svartvitt lamm

Under våren startar livet på nytt på flera sätt. Nya plantor skjuter upp i rabatter och de flesta djuren får ungar. Fåren kan få lamm året runt men normalt styr människa reproduktionen av rent praktiska skäl så lammen föds vanligtvis under våren. Fåret är förmodligen det djur efter hunden som anpassat sig mest efter människan. I Nolhaga finns åtta charmiga vita och svartvita lamm som är ett uppskattat inslag. Lammen rullar gärna ihop sig när dom vilar eller sover på samma sätt som hundar gör. Får har funnits i Sverige sedan yngre stenålder. Ullen har spunnits och vävts till kläder åtminstone sedan bronsåldern. Tamfåret är idisslare och har liksom kon fyra magar. De äter gräs, örter, sly, blad, bark och gärna hö om det bjuds. Får bidrar till hålla landskapet öppet med sitt betande .Här finns fler bilder på djur och natur.

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/250 s och f/5,6