Symbios

Symbios

Symbios

I en spricka i det gamla trädet har svampen funnit en hemvist och ser ut att trivas fint ihop med trädet. Träd och svamp dras ofta till varandra då båda har nytta av den andre. Trädet har klorofyll och kan därmed tillgodogöra sig solljuset på ett sätt som den klorofyllösa svampen inte kan. I trädet produceras kolhydrater som trädet avger till svampen och trädet får i sin tur mer vatten och mineralämne tack vare svampens stora nätverk av svamptrådar, som har en mycket stor yta. Ett sådant ömsesidigt utbyte som gagnar båda parter brukar man kalla symbios. Ofta är trädets rötter omgivna av svamptrådar eller som svamphyfer som trådarna också kallas. Denna symbios mellan svamp och växt kallas mykorrhiza, svamprot. Här finns fler naturbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/125 s och f/5,6