Tallskog

Tallskog

Tallskog

Här och där hittar några solstrålar en lucka i molntäcket en eftermiddag i september. Några av solstrålarna letar sig också ner genom trädkronorna och ända ner till marken. Stammarna hos den relativt unga tallarna, Pinus sylvestris, står i stram givakt där dom står som tjocka streck bredvid varandra i ett oregelbundet mönster. Markvegetationen består av ris av olika slag, gräs samt en och annan unggran. Tallen är det äldsta av våra stora barrträd och kom till Skandinavien omkring 7500 f.Kr. Tallens virke kallas furu och är en mycket viktig ur ekonomisk synpunkt i både Sverige och Finland. Furu är hårdare än virket från gran och mycket beständigt tack vare den höga halten av kåda. Ved från tall med mycket kåda, så kallad tjärved, används vid framställning av tjära och terpentin. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/7,1