Torra humlekottar

Torra humlekottar

Torra humlekottar

Humleodlaren har inte skördat sina humlekottar när dom var gröna utan dom har fått sitta kvar och torka till bruna kottar. Kanske är deras skönhet på plats viktigare än dess användning. Humlekottarna växer på den slingrande växten humle (Humulus lupulus). Den kan bli 6-7 meter hög och kan växa upp mot 20 centimeter per dygn. Humle har odlats och använts i öltillverkning i Sverige sedan 1200-talet. Eftersom humle ansågs viktig fanns särskilda bestämmelser, som angav hur mycket olika gårdar skulle leverera. Av den anledningen anlade man särskilda humlegårdar och Humlegården i centrala Stockholm är ett exempel på en sådan. I en landslag från 1442 kan man läsa ” Alle hemman böra humlegård hafwa, och lägge bonde goda rötter till fyratijo stänger hvart år, till dess de blifva tuhundrade vid ett helt hemman.” Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/125 s och f/5,0