Valån och Valsjön

Valån och Valsjön

Valån och Valsjön

Valsjöns utlopp i öster går över i Valån, som rinner ut i Åsjön vid Anten. Valån är bara någon meter bred och liknar mer en yster liten bäck och på sina ställen blir den nästan bara till ett dike. När avverkningen av de grova och orörda skogarna i Risveden inleddes i slutet av 1800-talet försökte man först flotta timmer i Valån. Man byggde timmerrännor förbi de små fallen men det fungerade inte särkilt bra. Det var först när man byggde en flottningsränna i trä ända från Valsjön ner till Anten som det blev riktig fart på timmertransporterna. Nederdelen av Valsjön smalnar av och bildar en hopsnörning och här fanns ett dämme där stockarna förvarades innan transporten via flottningsrännan påbörjades. På bilden syns Valån och den nedre delen av Valsjön där dämmet låg. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/125 s och f/5,6