Vattenfall vid Nygårds park

Vattenfall vid Nygårds park

Vattenfall vid Nygårds park

Nygårds park är ett naturreservat som sträcker sig längs Hunnebergs västra sida från Bråten till Vargön. Parken anlades förmodligen i mitten av 1800-talet där det tidigare hade varit slåtteräng. Följer man den lilla vägen längs berget har man stora slagghögar mellan sig och Hunneberg. Högarna är rester från kalkstensbrytningen, som pågick så sent som in på 1940-talet. Är man uppmärksam kan man fortfarande bland alla ädellövträd se rester av de brännugnar, som användes för att bearbeta kalkstenen. Klättrar man över slagghögarna kommer man ändå fram till berget Hunneberg, som reser sig lodrät upp. Berget är nertill fullständigt perforerat med grottor, som är rester från kalkstensbrytningen och man undrar hur berget fortfarande kan stå stadigt med en sådan ihålig grund. Vatten rinner ständigt ner för Hunnebergs branter och här och var bildas som vattenfall. Så här nära berget och under alla lövträdskronor är det ganska mörkt och för att få till en rörelseoskärpa hos vattnet stödde jag kameran mot en av trädstammarna. Här finns fler naturbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 800 med EF 24-70 f/2,8, 1/20 s och f/3,5