Vildapel

Vildapel

Vildapel

Vildapeln blommar rikligt under maj till juni med rosa eller vita blommor. Vildapeln, Malus silvestris, är en av de två äpplearterna som räknas som vildäpple i Sverige. Vildapeln förekommer allmänt i lövdungar och hagar i södra och mellersta Sverige. Vildapeln växer ofta i anslutning till törnsnår och frukterna blir därför svåra att komma åt och blir sittande länge på trädet. De vilda frukterna är kärva och beska men vildsvin, grävling och kråka festar gärna på fallfrukten. Bilden är tagen med upplättningsblixt och på en förhållandevis stor bländaröppning för att vara tagen med macroobjektiv för att ge litet skärpedjup och därmed frilägga blommorna från bakgrunden. Här finns fler naturbilder.

 

Canon 1D Mk IV ISO 800 med EF 100 f/2,8 Macro, 1/80 s och f/9,0