Belysta träd i The Source

Belysta träd i The Source

Belysta träd i The Source

Ljusinstallationen The Source ligger alldeles intill en annan installation vid Lights in Alingsås 2019, The Castel Avenue. Installationerna stör inte varandra utan det blir nästan som ett stort upplyst område. The Source ligger längst österut i vattensystemet i Nolhaga park och på båda sidor om vattnet. Det är svenskarna Johanna Enger och Cecilia Cronelid som designat installationen och båda har en examen från KTH i Stockholm. Flera trädstammar har fått en blågrön belysning och högre upp i träden sitter lysande stavar i liknande färg. I kontrast till den kalla belysningen står en varmt upplyst buske på gräsmattan, som fått en röd och gul belysning. Ljusslingan går längs vattensystemet och gör en u-sväng och går vidare förbi stenlabyrinten i Nolhaga. Här finns fler bilder från Lights in Alingsås 2019.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 16-35 f/4,0, 30 s och f/6,3