Blå timmen

Blå timmen

Blå timmen

Blå timmen kallas tiden mellan solens nedgång och nattens inträde. Klockan är nästan 17:00 i mitten av november och det svaga ljuset efter solens nedgång ger en tydlig blå karaktär åt bilden och kräver långa exponeringstider. Den ensamma tallen, längs ut på området där korna brukar beta sommartid, speglar sig i vattenytan framför och landtungan sträcker ut sig åt nordost i riktning mot fågeltornet. En gammal trädgren ligger till höger om landtungans slut. Denna novemberdag ligger det en lätt kvällsdimma över vattnet och döljer området bakom tallen, normalt hade man sett Saxebäcken på andra sidan Tegelbruksviken. I Tegelbruksviken brukar det normalt ligga mycket fåglar och det är ett populärt område för fågelskådare, men vid detta tillfället var det ganska lugnt på vattnet. Här finns fler naturbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 800 med EF 24-70f/2,8, 4 s och f/914