Blå trädstammar

Blå trädstammar

Blå trädstammar

I ljusinstallationen vid Oscarsgatan under Lights in Alingsås 2017 symboliserar varje träd olika tider i människans liv och träden har därför fått representativa utsmyckningar. Installationen har fått namnet Point of View (You) och ljussättningen skall frammana olika känslor. Ljusinstallationen kan betraktas från olika håll och ger då lite olika intryck. Promenerar man längs ljusslingan kommer man först till den delen av Oscarsgatan som ligger närmast järnvägen och kan betrakta ljusspelet från söder, där den är lite varmare. Efter en liten avstickare kommer man tillbaka till installationen där Oscarsgatan korsar Viktoriagatan och installationens norra ände. Här är ljuset lite kallare och trädstammarna blir upplysta av ett effektfullt blått ljus. Här finns bilder från Lights in Alingsås 2017.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 10 s och f/8,0