En gammal banvall

En gammal banvall

En gammal banvall

Fortfarande kan man på en del ställen se spår efter den smalspåriga järnvägen mellan Göteborg och Skara. På andra ställen är det nästan helt omöjligt att avgöra var järnvägen dragit fram. Det då nybildade aktiebolaget Västergötland Göteborgs Järnvägar byggde järnvägen i slutet av 1800-talet och den togs i bruk i januari 1900. I slutet av 1960-talet var lönsamheten inte tillräckligt för att motivera dåvarande ägaren SJ att driva banan vidare och den las ner. Stora delar av banan försvann helt men några kilometer finns bevarade. Vid Tråvad finns den gamla järnvägsbron över Lidan fortfarande kvar och en bit av banvallen är idag gång- och cykelbana. Ett par hundra meter söder om bron försvinner spåren av banvallen helt och det öppna slättlandskapet på varaslätten tar över. Här finns fler järnvägsbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/500 s och f/5,0