En tall i Säveån

En tall i Säveån

En tall i Säveån

Lövträden bredvid Säveån har tappat det mesta av sitt lövverk och höstfärgerna är nästan helt borta. Granarna och tallarna är lika gröna året runt och står för det mesta av den gröna inslaget i landskapet. Alldeles uppströms bron vid Häradsvad brukar det sommartid vara populärt att bada i det grunda vattnet men badgästerna lyser av förklarliga skäl med sin frånvaro denna dystra novemberdag. Mitt i ån har en tall slagit ner sina rötter på en minimal gräsbevuxen ö. Med den strategiska placeringen lär tallen inte få några som helst problem med vattentillförseln inte ens under de mest torra somrar. Vid Häradsvad i Nårunga, en dryg mil öster om Alingsås, har man i tusentals år tagit sig över Säveån, antingen genom att vada eller på primitiva broar. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/6,3s