Maxtappning i fallfåran i Trollhättan

Maxtappning i fallfåran i Trollhättan

Maxtappning i fallfåran i Trollhättan

Det forsar fram vatten i fallfåran i Trollhättan med full kraft och i samma mängd som under Fallens dagar. Vattnet som forsar fram skapar vattendimma och är en imponerade syn. Vattennivån i Vänern är under våren 2024 högre än normalt för årstiden. Den 23 april var vattennivån cirka 55 centimeter över medelnivån för april månad. Den höga vattennivån har orsakats av större nederbörd än normalt men även snösmältningen efter den senaste snön har bidragit. Vattenfall har meddelat att man kommer öka tappningen genom Göta älv till maxtappningen, som är ofattbara 1000 kubikmeter per sekund! Detta kommer att ske fram till söndag den 28 april och beroende på fortsatt utveckling kan vattentappningen även ske under kommande vecka. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/40 s och f/10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Vatten i fallfåran i Trollhättan

Vatten i fallfåran i Trollhättan

Vatten i fallfåran i Trollhättan

Normalt flyter det nästan inget vatten i fallfåran i Trollhättan utan energin i vattnet tas istället hand om i vattenkraftverk, som omvandlar rörelseenergin i vattnet till elektrisk energi. Vid vissa speciella tillfällen forsar det dock fram vatten i fåran. Under Fallens dagar öppnas dammluckorna för fullt under några minuter flera gånger under dagarna och många kubikmeter vatten från Göta älv forsar fram varje sekund. När vattennivån i Vänern är väldigt hög krävs att vatten släpps fram i fallfåran i Trollhättan och att dammluckorna bredvid vattenkraftverket i Vargön öppnas för att hålla vattennivå i Vänern på lagom nivå. Vid sådana tillfällen forsar vattnet fram i fallfåran kontinuerligt under en längre tid tills vattennivån i Vänern återställts till den önskade nivån, men inte i samma omfattning som under Fallens dagar. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/400 s och f/11
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Full fart på vattnet i Trollhättefallen

Full fart på vattnet i Trollhättefallen

Full fart på vattnet i Trollhättefallen

Vattnet forsar fram i rasande fart i fallen i Trollhättan och man skulle nästan kunna tro att Fallens dagar tidigarelagts till mitten av april. Normalt flyter väldigt lite vatten fram i flodfåran under Oscarsbron och vattnet leds istället genom vattenkraftverkens turbiner men när vattenståndet i Vänern är allt för högt måste en viss avtappning ske. Vattenkraftverket i Vargön reglerar normalt vattennivå i Vänern men det räcker för tillfället inte till så nu måste även vatten i Trollhättan ledas förbi turbinerna. Vattenkraft sägs ju vara en förnybar energikälla men när man inte fullt ut tar tillvara den potential som finns i form av stora vattenmängder utan energin dumpas utan att kunna användas för energiproduktion blir man minst sagt konfunderad hur man tänker. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/400 s och f/10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)