Flicka vid träd

Flicka vid träd

Flicka vid träd

På Restad Gård i Vänersborg finns mycket spännande att upptäcka, som den här skulpturen av en flicka vid ett träd. Flickan verkar delta i någon lek där hon inte skall se vad övriga gör och man får intrycket att hon räknar till ett visst tal innan hon aktivt börjar leta efter sina kamrater. Inte långt från henne finns en annan skulptur på en flicka sittande på en sten. Flickan hukar sig fram för att som det verkar inte kunna tjuvkika. Båda skulpturerna är placerade alldeles nedanför Hotell Hehrne på Restad Gård men det finns ingen information i anslutning till skulpturerna om verken. I bakgrunden syns Villa Hehrne, som var överläkarens bostad och den mest påkostade bostaden på Restad under den tiden Restad fungerade som ett mentalsjukhus. Här finns fler bilder på kulturarrangemang.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/5,6