Segelbåtar i Karls grav

Segelbåtar i Karls grav

Segelbåtar i Karls grav

Tre tyska segelbåtar har precis slussat klart i Brinkebergskulles sluss och fortsätter nu resan söderut i den grävda kanalen Karls grav. Karls grav förbinder vänerviken Vassbotten i Vänersborg med Göta älv. Både Karls grav och Göta älv ingår i Trollhätte kanal, som innehåller sex slussar. Trollhätte kanal går från Vänern till Kattegatt och farleden är 82 kilometer lång varav 10 kilometer är grävd och sprängd kanal. Slussen i Brinkebergskulle är den nordligaste slussen, därefter kommer fyra slussar i Trollhättan och längs söderut ligger Ströms sluss i Lilla Edet. Dagens slussar i Trollhätte kanal är från 1916 och inom bara några år har dom nått sin tekniska livslängd. Nya och större slussar är under planering men den exakta placeringen av de nya slusslederna är ännu inte helt klar. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon  1DX Mk II ISO 200 med 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/9,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Jungfrulyckan i syrentid

Jungfrulyckan i syrentid

Jungfrulyckan i syrentid

Den gamla mangårdsbyggnaden är vackert inbäddad i vårgrönska och syrenerna blommar för fullt med sina underbara lila blommor. Den vackra silvergrå byggnaden återfinns idag i Västra Tunhems Hembygdsgård. Ursprungligen uppfördes mangårdsbyggnaden 1809 på en gård i Bryggums by. När laga skifte genomfördes i byn 1836-37 blev gårdsägaren tilldelat en ny plats för byggnaden där det tidigare legat ett torp, vars namn var Jungfrulyckan. Namnet syftar förmodligen på en jungfrulig åkerlycka, det vill säga en nyodling. Huset är av typen framkammarstuga. På den tiden tillverkade i stort sett allt man behövde i det egna hushållet. Hembygdsföreningen fick senare huset och det flyttades till sin nuvarande plats 1940. Här finns fler bilder från byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/100 s och f/13
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Här lossas salt iland

Här lossas salt iland

Här lossas salt iland

Hamnkranen i Vänersborgs hamn öppnar den väldiga skopan och ut rasar ett par kubikmeter vägsalt ner mot den redan stora högen med salt på kajen. Lastfartyget Leckö har anlänt till Vänersborgs hamn fullastad med vägsalt och lossningsarbetet är nu i full gång. Varje gång hamnkranens skopa öppnas bildas ett vitt moln av salt och hade inte vinden varit så samarbetsvillig denna dag hade molnet av salt antagit gigantiska mått. En stor hjullastare transporterar undan för undan vägsaltet till en intilliggande lagerlokal i väntan på vidare transport till slutmålet. Vänersborgs hamn är inriktad på bulkvaror, det vill säga produkter utan egen förpackning. Produkterna förvaras lösa i de stora lastutrymmen på fartygen och kräver hjälp av hamnkran för att lastas och lossas. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/16
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)