Helge i Karls grav

Helge i Karls grav

Helge i Karls grav

Lastfartyget Helge är på väg i Karls grav och kommer alldeles strax glida in i Brinkebergskulles sluss, som är den nordligaste slussen i Trollhätte kanal. Karls grav är en grävd kanal som förbinder Göta älv med vänerviken Vassbotten. Kanalen gör att fartygen kan undvika fallen vid Vargön och Önafors i Göta älv. Den började byggas under Karl IX:s tid men fartygstrafiken mellan Vänern och Trollhättan kom inte igång förrän 1752. Kanalen är 3,6 kilometer lång och ingår idag i Trollhätte kanal. I kanalen ligger Brinkebergskulles sluss. Den första slussen där konstruerades av Christopher Polhem och stod klar samma år som kanalen invigdes, 1752. Dagens slussar i Brinkebergskulle stod klara 1916 och nya och större slussar är under planering och väntas bli klara runt 2030. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/400 s och f/8,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Lady Anne-Lynn lastar i Vänersborg

Lady Anne-Lynn lastar i Vänersborg

Lady Anne-Lynn lastar i Vänersborg

Det hollandsregistrerade lastfartyget Lady Anne-Lynn ligger i Vänersborgs hamn och lastar bulkvaror. Kranen har precis fyllt det främre lastrummet och den kommer strax förflytta sig längs rälsen på kajen så den kan lasta även det bakre lastrummet. Lastbilar med släp går i skytteltrafik och tömmer sin last på kajen, som sedan hamnkranen lyfter ombord med sin stora skopa. Än så länge ligger Lady Anne-Lynn relativt högt i vattnet vilket indikerar att hon är lång från fullastad. Fartygets orange skrov lyser på långt håll och ingen kan undgå att upptäcka fartyget. Lady Anne-Lynn är 88 meter lång och 13,39 meter bred och är precis så stor som dagen slussar i Trollhätte kanal maximalt klarar av. Fartyget är rena ungdomen och hon är byggd 2016. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/11
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Helge vid Brinkebergskulle

Helge vid Brinkebergskulle

Helge vid Brinkebergskulle

Det 89 meter långa lastfartyget Helge har precis slussat klar i Brinkebergskulle och hela fartyget har tagit sig ur slussen. Det är den sista slussen i Trollhätte kanal och fartyget har nu lyfts cirka 44 meter från västerhavet för att komma i nivå med Vänern. Nu kommer fartyget fortsätta i den grävda kanalen Karls grav, som mynnar i vänerviken Vassbotten. Efter att ha passerat Dalbobron är fartyget ut på Vänern och där sker ett lotsbyte. Vänerlotsen tar över och tar fartyget till sin destination, som denna gång är Lidköping. Hamnen i Lidköping är inriktad på jordbruksprodukter och fasta bränslen. Vid den västra kajen hanteras fasta bränslen och vid den östra jordbruksprodukter. I hamnen finns tre spårbundna och två mobila kranar. Sett till mängden gods är hamnen den största vänerhamnen. Här finns fler bilder på sjöfart.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 17400 s och f/8,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)