Övergiven stoppbock

Övergiven stoppbock

Övergiven stoppbock

Intill järnvägsspåret som går över Tyska bron ligger på västra sidan av Trollhätte kanal ett annat sedan länge oanvänt järnvägsspår. Rälsen är rostig och istället för tåg har människofötter trampat den övergivna banvallen. Risken att det skall komma ett tåg är helt obefintlig och sedan många år tillbaka är den enda trafik som här förekommer från tvåbenta individer och kanske en och annan fyrbent kamrat. Spåret slutar vid en stoppbock bara några meter från Tyska bron. Stoppbocken syns inte utan döljs effektivt av den lilla träddungen men har man hittat spåret en bit bort ser man att det försvinner in i träddungen. Träden växer på ett sådant sätt att man förstår att det är länge sedan det gick att köra tåg på den här rälsen. Tidens tand börjar tära på trästycket i överliggaren. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/50 s och f/2,8
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Lokaltåg passerar Tyska bron

Lokaltåg passerar Tyska bron

Lokaltåg passerar Tyska bron

Långt innan tåget dyker upp på Tyska bron över Trollhätte kanal i Vänersborg kan man höra det rytmiska ljudet från hjulens påverkan på rälsen. Ljudet kommer närmare och närmare och rätt som det är dyker det gula och silverfärgade lokaltåget upp på bron. Ovanför tåget svävar den över 320 ton tunga motvikten i betong, som är en förutsättning för att kunna manövrerar lyftet av den 43 meter långa stålkonstruktionen till en position nästan rätt upp i luften. Bron är över 100 år gammal och tillkom i samband med ombyggnaden av Trollhätte kanal under åren 1910-1916. Man var tvungen att muddra för en ny farled genom Vänersborg och i samband med detta var man också tvungen att anlägga en ny järnvägsbro. Trots sin ålder fungerar bron fortfarande klanderfritt men dess tekniska livslängd är vid det här laget passerad. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/160 s och f/10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Sydvind i hamn

Sydvind i hamn

Sydvind i hamn

I Vänersborgs Gästhamn och Marina ligger både gästbåtar och mer permanenta, som båten Sydvind. Sydvind är en gammal ombyggd fiskebåt som nu fått andra uppgifter än att levererar fisk. Gästhamnen ligger i den norra delen av Vassbotten och i det område som kallas Vänerparken. Båtarna som skall till eller från Vänern kommer alla att passera Vassbotten, Brinkebergskulles sluss och därefter slussarna i Trollhättan. I den norra delen av Vassbotten ligger också Tyska bron, som är den järnvägsbro tågen måste passera över för att ta sig över Trollhätte kanal. Silobyggnaden till höger i grått och gult står på hamnområdet i Vänersborgs hamn och används för förvaring av spannmål. Hamnen i Vänersborg hanterar i första hand bulkvaror, dvs gods som transporteras utan att vara förpackade. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/40 s och f/18
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)