Förenade

Förenade

Förenade

De två hamparepen till vänster har förenats genom en splits, dvs man flätar samman de olika kardelerna med varandra så det uppstår en stark och funktionell skarv mellan två rep. Varje rep består av ett antal kardeler som vridits om varandra och just dom här repen är treslagna. Varje kardel kan sedan i sin tur bestå av ytterligare kardeler, som flätats samman och på så sätt uppnår men ett rep med hög hållfasthet. Just dom här båda repen hänger från fören på en av skutorna längs Drömmarnas Kaj i Göteborg. Den suddiga bakgrunden har åstadkommits med EF 85 f/1,2 II på nästan största bländare. Här finns fler bilder från Drömmarnas Kaj.

Canon 1D Mk IV ISO 100 och EF 85 f/1,2 II, 1/4000 s och f/1,4