Gammal husknut

Gammal husknut

Gammal husknut

Vid ett av uthusen vid ödetorpet Valås hittar man en del av en trävägg. Trästockarna har sammanfogats i hörnet på ett skickligt sätt och husknuten blir nästan till ett eget litet konstverk. Man kan se ett antal rostiga spikar i stockarna och dom vekar vara av en gammal modell. Stockarna är väldigt opåverkade på den ena sidan och man får förmoda att den sidan har varit vänd inåt. I ändträt kan man se att mossan trivs fint och den gröna färgen har helt tagit över. Av resten av uthuset återstår inte så mycket mer än delar av de murade väggarna och ytterligare några stockar. Torpet Valås ligger vackert beläget i Risveden och var bebott fram till 1982 och därefter har det fått sköta sig själv utan mänsklig inverkan. De en gång odlade markerna runt torpet håller på att återtas av naturen. Här finns fler bilder på övergivna platser och föremål.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/60 s och f/6,3