Halmtak

Halmtak

Halmtak

Kärt barn har många namn och man hör både namnet stråtak, halmtak eller vasstak på dom vackra yttertaken med strå av halm, råg eller vass. Denna takbeläggning är förmodligen den äldsta typen av yttertak i såväl tropiska som tempererade områden. Stråtak har bra isolationsförmåga mot både kyla och värme. För att få bra avrinning bör stråtak läggas på tak som har en lutning om minst 45 grader och ju större lutningen är desto längre livslängd. En vanlig tjocklek på stråtaket är 60 centimeter. Beroende på hur väl stråtaket lagts och beroende på material varierar livslängden utan reparation från minst 25 år för halm och vass och ända upp till 70 år för vass. I Storbritannien finns fler hus med stråtak än i något annat europeiskt land. Ursprungligen fyllde man bara på med mer strå över det slitna lagret och takbeläggningen blev därför väldigt tjock. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 16-35 f/4,0, 1/60 s och f/6,3