Handsmitt handtag

130924

Handsmitt handtag

Det handsmidda handtaget till ytterdörren till Hedareds stavkyrka ligger i sitt stängda läge och dörren är stängd för besökare för dagen. Stavkyrkor består av stående kluvna stockar eller plankor som i de äldsta kyrkorna grävdes ner i marken. Denna typ av kyrka är en äkta nordisk variant och som framförallt har förekommit i Sverige och Norge. Hedareds stavkyrka restaurerades 1901 och då togs brädfodring och vapenhus bort för att så långt som återställa kyrkan i ursprungligt skick. Vid restaureringen las också yttertaket om och det består av handkluven furukärna. 1935 restaurerades kyrkan med nytt bjälklag, nytt golv under det gamla och renoveringar av målningar och man införde elektrisk uppvärmning. Senaste renoveringen genomfördes 1995 – 97 och underhållet finansieras idag med entréavgifter från besökande turister. Här finns fler bilder på Hedareds stavkyrka.

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/60 s och f/5,0