Inget nytt här

Inget nytt här

Inget nytt här

På gavel till kiosken sitter sju hållare i aluminium för löpsedlar, som alla gapar tomma. På framsidan och mot genomfartsvägen är hela väggen fylld med sammanlagt tolv hållare för löpsedlar. Alla utom en gapar lika tomma som dom på gaveln. I en av hållarna på framsidan sitter en gammal och blekt löpsedel som gör reklam för en gammal hälsotidning som lockar med olika träningstips. Det är ingen tillfällighet att det inte finns några löpsedlar som gör reklam för kvällstidningar eller veckotidningar. Kiosken ligger numera öde och har inte varit i bruk på flera år. Sviktande lönsamhet på landsbygden kan har varit en bidragande orsak till att verksamheten tvingats läggas ner. Numera finns ingen kiosk eller servicebutik i orten och man får ta bilen in till närmaste tätort om man vill handla. Här finns fler bilder på övergivna föremål och platser.

Canon 1D Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/80 s och f/5,0