Interiör från Yxnås

Interiör från Yxnås

Interiör från Yxnås

Mitt i Yxnås naturreservat ligger det gamla soldattorpet Yxnås med sitt vackra grästak och sina silvergrå brädor. Yxnås är ett av länet mest välbesökta naturreservat. Här kan gäster gå in i torpet genom den låga dörren och bese interiören i det lilla torpet samt skriva in sig i gästboken. I eldstaden står en stor kaffepetter och bredvid står en fylld vedkorgen. På träbänken, som går längs delar av torpets utsida, kan man njuta av solen och kanske en kopp kaffe. Området slås med lie en gång om året för att bevara de unika ängsmarkerna. Marken är kuperad vilket har bidragit till att den gamla odlingslandskapet har fått behålla sin karaktär. Floran i naturreservatet är ovanligt rik och här odlar man bland annat korn och andra grödor med inslag av åkerogräs, som var vanliga förr. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/20 s och f/4,0