Is och rep

140128

Is och rep

De senaste dagarna har varit gynnsamma för istillväxten, dessvärre inte bara där det är mindre skadligt utan även vägarna har också fått sin beskärda del av den glatta varan. Ett vasstrå som fastnat på en av angöringspålarna vid Säveåns utlopp i Mjörn har glaserats med ett kristallklart lager med is på undersidan och isformationen speglar sig i det kalla och mörka vattnet. Vasstråt är nästan en meter långt och står rakt ut från stolpen parallellt med vattenytan och borde rimligen böjas nedåt av sin egen tyngd om inte isen fungerat som slags en armerande förstärkning och gjort konstruktionen tillräckligt stadig för att klara detta konststycke. För att angöringsstolparna inte skall få för sig att hitta på rackartyg under vintern är dom hopknutna med varandra med ett blått nylonrep, som förankrats i varje stolpe med ett dubbelt halvslag. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1D Mk IV ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/160 s och f/3,2