Jungfrulyckan

Jungfrulyckan

Jungfrulyckan

Västra Tunhems bygdegård ligger alldeles intill foten av Hunnebergs brant sluttande bergsmassiv i väster. Jungfrulyckan är det vackert klingande namnet på den bruna gårdsstugan, som byggdes år 1823. Längs Hunnebergs brant i väster finns spår efter fler än 50 kalkugnar. Här har man under ungefär två hundra år bränt kalk. Kalken användes som nödvändig gödning till åkrarna. Kalkbrytningen startade under 1700-talets senare hälft och var knuten till traktens jordbruk. Än idag kan man se resterna av brytningen i form av massor av grottor längs Hunnebergs bergsfot, som uppstod när man eldade i anslutning till berget för att på så sätt spräcka berget i jakten på kalken. Berget är på många ställen fullständigt perforerat av kalkbrytningen. Här finns fler bilder på byggnader från förr.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/160 s och f/8,0