Längst ut på Hindens rev

Längst ut på Hindens rev

Längst ut på Hindens rev

Hindens rev är ett mycket smalt näs som sträcker sig rakt ut i Vänern från Kållandsö. Revet är ett cirka fem kilometer långt naturreservat och är mellan 25 och 100 meter brett. En gammal sägen säger att det var två kärlekskranka jättar på var sin sida om Vänern som byggde en bro över Vänern för att komma till varandra men att sjötrollen undan för undan rev bron. En mer vetenskaplig förklaring är att det är en randmorän skapad av inlandsisen. Det tar cirka en timma att promenera hela vägen ut längs den slingrande stigen. Den orörda vegetationen böjer sig över stigen och man får parerar för rötter och stenar under promenaden. Längst ut slutar revet i rundslipade stenar, som försvinner ner i vattnet. Måsarna trivs här ute och på stenarna syns spåren efter dom. Här finns fler bilder från Hinden rev.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/200 s och f/5,6