Lav på sten

Lav på sten

Lav på sten

Människan har byggt stenmurar ända sedan man började bryta mark för att kunna odla. Murarna kom att fylla ett viktigt behov när man behövde stängsla in djuren så dom inte drog iväg på egna äventyr. Byggnadsmaterialet har i de flesta fall funnits på plats och på en del ställen har det funnits extra mycket stenar. Stenar bröts också upp ur mark som skulle brukas som åkermark och det enklaste sättet att hantera den stora stenmängden som uppstod var att helt enkelt bygga stenmurar. Gamla odlingslandskap är ofta genombrutna av stenmurar, som uppstått i samband med att man bröt ny mark. En del landskap är kända för att vara extra stenrika och här har människa mödosamt brutit ny mark genom att bryta upp stenarna ur marken. Stenmurarna har med tiden blivit bevuxna av både mossor och lavar. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/60 s och f/7,1