Blommande gullvivor

Blommande gullvivor

Blommande gullvivor

Dom solgula gullvivorna, Primula veris, drar blicken till sig på långt håll och lyser upp rabatten. Gullvivan är bland dom första blommorna som slår ut när vårvärmen börjar ge sig till känna, strax efter vitsipporna tittat upp ur backarna. När snön börjar smälta kan man se den övervintrade bladrosetten hos gullvivan med sina vitgröna och sammetsludna blad. Gullviva blommar på sina ställen mycket ymnigt och är en av årstidens populäraste prydnadsblommor. På grund av sin popularitet har den plockats i stor omfattning och är numera fridlyst över hela Sverige. Man får plocka en bukett till sig själv utom i Skåne, Halland och Örebro län. En mutation av den vanliga gula gullvivan har röda blommor och korsas dom med gula får blommorna en färg mitt emellan. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/80 s och f/8,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Lavatäckt sten i Jättakullens hällkista

Lavatäckt sten i Jättakullens hällkista

Lavatäckt sten i Jättakullens hällkista

Den sydligaste stenen i Jättakullens hällkista är rikligt bevuxen med många olika sorters lavar. Lavarna har haft gott om tid på sig att fastna på stenen då hällkistan anses vara ungefär 4000 år gammal. Tidigare gick E20 bara ett stenkast från hällkistan men trots att lavar ogillar luftföroreningar verkar luftens kvalitet inte påverkat lavarna på ett negativt sätt. Det är nästan omöjligt att upptäcka en enda liten fläck på stenen som inte täckts med lavar och dom har täckt stenen i ett vackert mönster. Jättakullens hällkista är den största i Sverige och byggdes åt och av en välmående bondebefolkning, som levde i trakten för 4000 år sedan. Gravarna visar var befolkningen bosatte sig och hällkistor är gemensamhetsgravar, som användes i flera generationer. Här finns fler bilder på stenar.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/320 s och f/10
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Gammal stängselstolpe

Gammal stängselstolpe

Gammal stängselstolpe

Den låga stenmuren har kompletterats med stängselstolpar för att hålla boskapen på plats. Stängselstolpen har grånat och den grå färgen förstärks av laven på stolpen. Muren är väldigt låg och det är tveksamt hur effektiv den varit innan kompletteringen men den kan ha sjunkit ner i marken genom åren. På båda sidor om stenmuren finns beteshagar men det är inte omöjligt att dom tidigare använts även för odling. Stenarna till stenmuren har säkert brutits upp ur marken intill för att göra den mer användarvänlig och har sedan kommit till bättre nytta än när dom låg utspridda i markerna. Stenarna har genom åren fått besök av både mossa och lavar, som tycks trivas alldeles utmärkt på stenarna. Markerna här genomkorsas av stenmurar och man kan bara ana sig till vilket slit som ligger bakom. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/100 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)