Mjörns norrända

Mjörns norrända

Mjörns norrända

Mörkret har börjat lägga sig över den norra änden av Mjörn där sjön Anten mynnar ut i Mjörn via Ålandasjön. Solen har gått ner för dagen och det blå ljuset sätter sin tydliga karaktär på bilden. Det är en liten höjdskillnad mellan Ålandsjön och Mjörn och vattnet forsar med god fart under bron vid Brobacka. Precis där Ålandsjön och Mjörn möts fanns under den smalspåriga järnvägen Västgötabanans tid en banvaktarstuga och resterna av en gammal jordkällare kan man än idag se men övriga byggnader är för länge sedan borta. Banvaktarstugan hade det officiella namnet Brobacka 10 och siffran tio syftar på att det var den tionde banvaktarstugan räknat från Göteborg. Nästa banvaktarstuga var Humlebo 11, som än idag finns bevarad tack vare Anten-Gräfsnäs Järnväg och är i gott skick. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 24-70 f/2,8, 1/50 s och f/3,2