Mycket gammal skogslind

Mycket gammal skogslind

Mycket gammal skogslind

Framför Jonsereds Herrgård står en riktigt gammal skogslind, Tilia cordata. Den har flera stammar och hålrum, som brukar vara populära att undersöka av besökarna. Många klättrar också upp en bit i den gamla skogslinden och den verkar vara i ytterst god vigör och verkar fortfarande tåla att bli klättrad i. Skogslinden omnämns på en karta från 1791 över säteriet och redan då benämns den som mycket gammal. Lind eller skogslind är ett ädellövträd och kan bli upp till 20 meter högt och mycket gammalt. Trä från lind är ganska mjukt och används till olika sniderier. Trädets blommor är populära bland bin och andra insekter. Blommorna ger rikligt med nektar, som ibland är så riklig att den droppar ut. Det är därför olämpligt att parkerar en bil under en blommande lind därför att den kan bli helt nerkladdad. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/40 s och f/4,0