Öppen sluss i Norrkvarn

140417

Öppen sluss i Norrkvarn

Slussportarna står öppna vid Norrkvarns slussområde och Göta kanal är nästan helt tom på vatten så här års. De stora stenblocken som bygger upp slussen har med stor hantverksskicklighet sammanfogats tätt intill varandra för att hålla tätt i slussen. Mossan och lavarna har fått fäste på de stora stenblocken och bildar ett vackert nästan landskapsliknande mönster. Norrkvarns slussområde ligger bara 3 km från Lyrestad, där E20 korsar Göta kanal. I anslutning till slussen ligger den gula slussvaktarbostaden och namnet Norrkvarn antyder att här har det tidigare legat en kvarn. Redan på 1400-talet fanns en kvarn här men den kvarnbyggnad som fortfarande står kvar byggdes 1927 men seden mitten av 1960-talet finns inte verksamhet i kvarnen. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/125 s och f/5,0