Öppen sluss i Norrkvarn

140417

Öppen sluss i Norrkvarn

Slussportarna står öppna vid Norrkvarns slussområde och Göta kanal är nästan helt tom på vatten så här års. De stora stenblocken som bygger upp slussen har med stor hantverksskicklighet sammanfogats tätt intill varandra för att hålla tätt i slussen. Mossan och lavarna har fått fäste på de stora stenblocken och bildar ett vackert nästan landskapsliknande mönster. Norrkvarns slussområde ligger bara 3 km från Lyrestad, där E20 korsar Göta kanal. I anslutning till slussen ligger den gula slussvaktarbostaden och namnet Norrkvarn antyder att här har det tidigare legat en kvarn. Redan på 1400-talet fanns en kvarn här men den kvarnbyggnad som fortfarande står kvar byggdes 1927 men seden mitten av 1960-talet finns inte verksamhet i kvarnen. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/125 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)

Lavaprydd pållare vid Göta kanal

140411

Lavaprydd pållare vid Göta kanal

Göta kanal letar sig fram genom Götaland sedan 1832 och mycket av det som finns runt kanalen härstammar från den tiden då kanalen byggdes. Kanalen har totalt 58 slussar på sin väg mellan Östersjön och Kattegatt. I april 1810 fick Baltzar von Platen tillstånd att bygga kanalen och i maj samma år togs de första spadtagen i Motala. Sammanlagt gjordes 7 miljoner dagsverken om 12 timmar per dag för att bygga kanalen. Kanalen grävdes till största delen för hand med plåtskodda träspadar! Den vackra stenpållaren i Norrkvarna är dekorerad med många olika slags alger och liknar nästan en jordglob med hav och kontinenter. Pållaren har säkert funnits där sedan kanalens byggdes men används inte mer flitigt än att lavar och andra växter trivs fint på den karga ytan. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/160 s och f/5,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5,00 out of 5)

Utblommad slussväxt

140407

Utblommad slussväxt

De väl inpassade stenarna vid slussen i Norrkvarn bildar bakgrunden till dom torra blomställningarna som växer i springorna mellan stenblocken till slussfåran. På stenytorna växer både mossor och lavar och ger liv åt de grå stenarna. Norrkvarns slussområde ligger ett stenkast från E20 strax norr om Lyrestad och är väl värd ett besök. Vid Norrkvarn finns barnens minikanal, dvs Göta kanal uppbyggt i miniatyr. Här kan man se hur kanalen går mellan Vänern och Vättern med slussar, broar och samhällen. Så här års gapar slussarna tomma och det finns bara lite vatten på botten av kanalen. Man får ett helt annat perspektiv på Göta kanal och slussarna när systemet tömts på vatten och det är utan tvekan trevligare med vatten i kanalen och slussarna och inte minst de tillhörande slussande båtarna. Här finns fler naturbilder.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/125 s och f/4,0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)