Pixel Highlights

Pixel Highlights

Pixel Highlights

Färgade ljuskuber i grönt och blått verkar vara populärt under Lights in Alingsås 2020. Det finns tre stycken större sådana i Gerdsken och promenerar men från Gerdsken längs Lillån in mot centrum hittar man grupper om tre färgade och flytande ljuskuber på några olika ställen. Ljuskuberna i Lillån har fått namnet Pixel Highlights och sägs locka till nyfikenhet samt ett intresse att upptäcka vad som kan finnas längre fram. Stampens kvarn finns också längs sträckan och belysningen av forsen under gångbron är nog promenadens höjdpunkt, de färgade ljuskuberna till trots. Man upplever inte samma folkvandring under Lights som det varit under tidigare år och initiativet att inte ha någon speciell ljusslinga att förhålla sig till verkar effektivt bidragit till minskad trängsel. Här finns fler bilder från Lights in Alingsås 2020.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1,3 s och f/5,6