Plåtkorridor

Plåtkorridor

Plåtkorridor

De parallella plåtväggarna bildar en smal korridor och i slutet av korridoren ser man ljuset precis som man kan göra i slutet av en tunnel. Man kan ana sig till att solen lyser utanför korridoren men vårsolens låga solstrålar lyckas inte leta sig ner genom plåtkorridoren. Den korrugerade plåten skapar ett symmetriskt mönster, som bara bryts av de lodräta metallbalkarna. Metallbalkarna har färgats av rost och det rinnande vattnet från taket har skapat goda förutsättningar för rostens tillväxt. Den korrugerade plåten med sin galvanisering har på ett helt annat sätt stått emot rosten. Det är en korridor på ungefär en meter och man kan med lätthet gå i korridoren. Marken bär tydliga spår av regnvattnet från taket men sanden har på effektivt sätt dränerat bort vattnet. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 16-35 f/4,0, 1/60 s och f/9,0