Rälen förspikas

Rälen förspikas

Rälen förspikas

Fler och fler nya slipers hamnar på sin plats längs det som återstår av den gamla smalspåriga Västgötabanan när Anten Gräfsnäs Järnväg genomför sin årliga banarbetsvecka. Med 800 slipers som skall bytas längs linjen, som var och en fixerar rälsen med sex rälsspik, blir det en hel del spikande. Innan rälsspiken slutgiltigt spikas fast med den hydrauliska spikhammaren måste dom först förspikas, det vill säga fästas i slipersen. Detta arbete måste göras helt manuellt och med muskelkraft och med slägghammaren i högsta hugg. Rälsspiken är grova och slipersen är hård och efter några hundra rälsspikar, som var och en kräver mellan fem och tio slag, börjar det kännas i axlarna. För att få rätt spårvidd, dvs 891 millimeter, används dom gula spårriktarna. Här finns bilder från AGJ banarbetsvecka 2016.

Canon 1D Mk IV ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 1/125 s och f/10