Red bridge

Red bridge

Red bridge

Träbron intill Nolhaga slott reser sig över det anlagda vattensystemet i Nolhaga park. I vanliga fall är bron vit men under Lights in Alingsås 2019 färgas bron intensivt röd av ljuset från ljussättningen. Den rödbelysta träbron speglar sig i det lugna vattnet och vattnet fungerar som en nästan perfekt spegel. Installationen The Eye vid Nolhaga slott och installationen på andra sidan vattendraget The Castel Avenue flyter in i varandra och blir till en perfekt helhet. Står man vid Nolhaga slott och blickar mot Säveån ser man de båda installationerna. På samma sätt ser man bägge installationerna om står man med ryggen mot Säveån ungefär en tretttio meter från ån. Vilken av installationerna som bron ingår i är svårt att avgöra men det spelar mindre roll. Här finns fler bilder från Lights in Alingsås 2019.

Canon 1DX Mk II ISO 100 med EF 24-70 f/2,8, 30 s och f/6,3