Redo för angöring

Redo för angöring

Redo för angöring

De senaste dagarna har temperaturen legat ganska långt under nollan och det har till och med kommit lite snö. Snömängden är dock inte så stor att den helt förmår täcka marken, som lyser igenom både här och där, men snön har bidragit till att det blivit ljusare. Den låga temperaturen har också haft en gynnsam effekt på isbildningen och på mindre sjöar har man till och med kunna se en och annan modig vinterfiskare på isen. Träpålarna mellan båtplatserna vid småbåtshamnen i Säveåns utlopp står nu fastfrusna i isen. På den här pålen sitter en mängd tampar och rep fast, som under sommaren används för att förtöja aktern hos båten. Förtöjningen är reda att tas i bruk så snart det blir sjösättning om några månader. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/320 s och f/2,8