Regnbåge vid Hunneberg

Regnbåge vid Hunneberg

Regnbåge vid Hunneberg

Längs Hunnebergs västra sida finns det fullt med spår av kalkbrytning. Vid Tunhems kyrka ligger schakten alldeles vid vägen och i Nygårds park finner man hålen i berget ungefär 100 meter från promenadslingan. Hela vägen från Floget till Vargön är berget perforerat till följd av kalkbrytningen. Halle- och Hunneberg saknar till skillnad från de övriga västgötabergen rena kalklager. Kalken som finns i dessa berg ligger som klumpar insprängda i alunskiffern och för att komma åt kalken måste man också bryta skiffern. Detta var dock ingen nackdel då alunskiffern kunde användas som bränsle vid kalkbränningen. När våren kommer smälter vattnet på berget och det rinner vatten längs de branta bergssidorna. När solljuset träffar dom finfördelade vattendropparna strax innan dom faller till marken bildas en regnbåge i miniatyr. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 200 med EF 24-70 f/2,8, 1/30 s och f/8,0