Respektingivande

Respektingivande

Respektingivande

Under 1700-talsdagarna i Gräfsnäs i juli månad år 2011 fotograferade jag en av de mer karaktärsfulla och respektingivande soldaterna, tillika i befälsställning. Hans blick är inte att leka med och hela hans karaktär utstrålar att det är en person som verkligen kommer att bli åtlydd utan att bli ifrågasatt. Hållningen, ansiktsuttrycket och inte minst blicken utstrålar auktoritet på ett självklart sätt, som ingen vettig soldat är beredd att på något sätt diskutera, i alla fall inte om han är intresserad av att genomföra soldattjänstgöringen på ett någorlunda hälsosamt sätt. Canon EF 70-200 f/2,8 II på nästan full bländaröppning, f/3,2, ger en fin bokeh åt bakgrunden men tecknar ändå personen helt skarp. Här finns fler bilder från 1700-talsdagarna i Gräfsnäs 2011.

Canon 1D Mk IV ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/640 s och f/3,2