Rostig nitar

Rostig nitar

Rostig nitar

Valvet från en övergiven järnvägsbro reser sig mot en mulen januarihimmel. Konstruktionen är gediget sammanfogad med tusentals nitar. Nitskallarna sticker upp med jämna mellanrum på ovansidan av balken. En gång i tiden spelade järnvägsbron en viktig roll när gods skulle transporteras till och från fabrikerna i området. Varje lite större fabrik med självaktning hade ett järnvägsspår fram till byggnaderna för att enkelt kunna lasta och lossa gods. För ett antal år sedan kom några individer, som definitivt inte tillhör begåvningsreserven, på den mindre begåvade idén att istället för att använda sig av befintligt järnvägsnät för transport till industrierna dirigera över godset till vägarna. Nu körs vägarna sönder av tungt lastade lastbilar istället för att använda de robusta spåren. Här finns fler blandade bilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/400 s och f/5,0