Säkert fäste

Säkert fäste

Säkert fäste

Bohus fästning började byggas 1308 av den norske kungen Håkon V Magnusson. Genom åren har fästningen spelat en betydande roll där den ligger längs Göta älv för att beskydda Kungälv eller Kongahälla, som det hette tidigare. Fästningen har genom åren tillhört både Sverige och Norge och i mitten av 1400-talet ansågs den vara Norges mest motståndskraftiga borg med ringmurar på 3 meters tjocklek, som var upp till 13,5 meter höga. Dagens runda torn var fram till belägringen 1678 fyrkantiga då de skadades svårt men då de återuppfördes efter ritningar av Erik Dahlberg blev tornen runda. Här finns mer om historien kring Bohus fästning. Här finns fler byggnader från förr om än inte fullt så gamla som Bohus fästning.

Canon 1D Mk IV ISO 200 med EF 85 f/1,2, 1/8000 s och f/1,6