Säveån uppströms Vänga kvarn

Säveån uppströms Vänga kvarn

Säveån uppströms Vänga kvarn

Säveån är ungefär 130 kilometer lång och börjar sin färd mot utloppet i Göta älv i trakterna kring Vänga, strax norr om Borås. Vid Vänga damm förenas två flöden av ån och den fortsätter sedan förbi Vänga kvarn. Här finns en gammal kvarn och en stenskodd kanal. Vänga hembygdsförening äger Vänga kvarn och kvarnen ett levande Arbetslivsmuseum. Här finns en bygdekvarn från 1850, en stärkelsefabrik från 1890, ett hembygdsmuseum och en lanthandel. Vid Vänga kvarn porlar Säveån muntert och den kantas av lummig grönska. Under vår och sommar kan man fika i caféet i omedelbar anslutning till Säveån. Innan Säveån rinner ut i Göta älv i Göteborg har den hunnit passera flera sjöar bland annat Säven, Mjörn, Lillelången, Sävelången och Aspen. Här finns fler naturbilder.

Canon 1DX Mk II ISO 400 med EF 70-200 f/2,8 II, 1/60 s och f/6,3